موسسه فرهنگی هنری نغمه سازان دلنشین در راستای ایجاد امکان برخورداری هرچه بیشتر هموطنان از برنامه های فرهنگی و هنری ، برای نخستین بار درکشور امکان سفارش کنسرت اختصاصی را مهیا ساخت. هموطنان عزیز می توانند با مطالعه آیین نامه برگزاری کنسرت اختصاصی ، در هر زمان و در هر مکان به صورت حضوری و غیر حضوری ، امکان شرکت و برخورداری از کنسرت را داشته باشند. هموطنان ارجمند می توانند از طریق فرم زیر درخواست برگزاری کنسرت خود را به طور کامل با درج ژانر ، روز و زمان مورد نظر در بخش توضیحات ارائه و برای موسسه ارسال نمایند. در خواست ها پس از بررسی توسط تیم اجرایی ، مورد موافقت یا تصحیح قرار خواهد گرفت و نتیجه به ایمیل و شماره تلفن مندرج در فرم ، اعلام خواهد شد.

موسسه فرهنگی هنری نغمه سازان دلنشین در راستای بهره مندی هموطنان و هنر دوستان ارجمند در سراسر کشور از محصولات فرهنگی و هنری ، اقدام به راه اندازی نخستین سامانه برگزاری کنسرت اختصاصی در کشور نموده است. کنسرت های اختصاصی توسط سامانه موسسه فرهنگی هنری نغمه سازان دلنشین به آدرس www.naghmesazan.com ثبت سفارش شده و بر اساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دو شکل مجازی ( آنلاین ) و حقیقی برگزار می شوند. متقاضیان می توانند با ثبت سفارش کنسرت اختصاصی خود و انتخاب ژانر موسیقی ، گروه مربوطه ، مدت زمان برگزاری ، آثار مربوطه و زمان و نحوه برگزاری ، حداقل یک ماه قبل از زمان مورد نظر ، سفارش خود را با دقت ثبت نموده و پس از بررسی توسط تیم برگزاری موسسه فرهنگی هنری نغمه سازان دلنشین ، اقدام به برنامه ریزی برای زمان و نحوه اجرا نمایند. نکات قابل توجه که بامطالعه این متن به مفهوم پذیرش آن توسط متقاضیان می باشد عبارتند از :۱- کلیه کنسرتها درچهارچوب قوانین و مقررات جمهری اسلامی ایران و دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار خواهد شد و اخذ مجوز اجرا منوط به موافقت دفتر موسیقی خواهد بود لذا متقاضیان محترم با علم بر این موضوع مدت زمان اخذ مجوز و شرایط اخذ را که توسط موسسه فرهنگی هنری نغمه سازان دلنشین صورت می پذیرد ، در نظر می گیرند. ۲- در خصوص نحوه برگزاری ، کلیه اطلاعات متقاضیان محترم که توسط همین فرم ارسال می شود ملاک عمل خواهد بود. ۳- متقاضیان محترم می بایست حداقل ۱ ماه قبل از زمان برگزاری اقدام به ثبت سفارش نمایند. ۴- کلیه امور برنامه ریزی و اجرا به عهده موسسه فرهنگی هنری نغمه سازان دلنشین می باشد و دفتر مرکزی موسسه فرهنگی هنری نغمه سازان دلنشین پاسخگوی متقاضیان ارجمند می باشد.۵-در خصوص مکان برگزاری و استانداردهای مربوطه ، نظر تخصصی کارشناسان موسسه فرهنگی هنری نغمه سازان دلنشین ملاک عمل خواهد بود و مکان برگزاری پیشنهادی متقاضیان ارجمند ، می بایست از نظر فنی و تخصصی مورد تائید کادر فنی و تیم برگزاری قرار گیرد. ۶- متقاضیان ارجمند موظف هستند نهایت همکاری را با موسسه فرهنگی هنری نغمه سازان دلنشین انجام داده و در جهت فراهم آوری شرایط مطلوب حوزه خود در بازه زمانی برنامه ریزی و اجرا کوشا باشند.