این دوره با طراحی تیم تحقیق و توسعه آموزشی موسسه فرهنگی هنری نغمه سازان دلنشین شامل اصول مهندسی صدا سطح ۲ می باشد.

نکنه : کلیه عناوین آموزشی ، متناسب با سطح دوره می باشند.

طول دوره : ۶ ماه

عناوین آموزشی :

 1. آشنایی با استودیو
 2. مبانی فیزیک صوت
 3. مبانی تئوری موسیقی و هارمونی
 4.  آشنایی با اجزای سخت افزاری و نرم افزاری
 5.  آشنایی با پیکربندی در استودیو
 6. شناخت سخت افزار ( کاربرد ، مفاهیم ، پارامتر ها ، محاسبات )
 7.  آشنایی با DAW ، اجزا ، زون ها ، ابزارها و کاربردها
 8.  شیوه های پیکربندی نرم افزاری
 9.  آشنایی با Dynamic Controllers
 10.  آشنایی با اکولایزر و انواع آن
 11. آشنایی با Effect Processor
 12. آشنایی با انواع میکروفن
 13.  آشنایی با تکنیک های میکروفون گذاری
 14.  آشنایی با انواع پری امپ ( بررسی تخصصی )
 15.  آشنایی با Digital Mixer & Analog mixer
 16.  پروژه