این دوره با طراحی تیم تحقیق و توسعه آموزشی موسسه فرهنگی هنری نغمه سازان دلنشین شامل اصول مهندسی صدا سطح ۱ می باشد.


نکنه : کلیه عناوین آموزشی ، متناسب با سطح دوره می باشند.


طول دوره : ۳ ماه


عناوین آموزشی :


 1. آشنایی با استودیو
 2. مبانی فیزیک صوت
 3. مبانی تئوری موسیقی و هارمونی
 4. آشنایی با اجزای سخت افزاری و نرم افزاری
 5. آشنایی با پیکربندی در استودیو
 6. شناخت سخت افزار ( کاربرد ، مفاهیم ، پارامتر ها )
 7. آشنایی با DAW ، اجزا ، زون ها ، ابزارها و کاربردها
 8. شیوه های پیکربندی نرم افزاری
 9. آشنایی با Dynamic Controllers
 10. آشنایی با اکولایزر و انواع آن
 11. آشنایی با Effect Processor
 12. آشنایی با انواع میکروفن
 13. آشنایی با تکنیک های میکروفون گذاری
 14. آشنایی با انواع پری امپ
 15. آشنایی با Digital Mixer & Analog mixer
 16. پروژه